นายกรัฐมนตรีคนที่ 1


         นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)

                                                              467_prime01.jpg
นายกรัฐมนตรี
คนที่ 1 พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
ครม.คณะที่ 1 นรม.ดำรงตำแหน่งวันที่ 28 มิถุนายน 2475 โดยมติสภาผู้แทนราษฎร นรม.พ้นจากตำแหน่งวันที่ 10 ธันวาคม 2475 โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร (10 ธันวาคม 2475) วันแถลงนโยบายไม่มีการแถลง
ครม.คณะที่ 2 นรม.ดำรงตำแหน่งวันที่10 ธันวาคม 2475 โดยมติสภาผู้แทนราษฎร นรม.พ้นจากตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดสภาผู้แทนและตั้ง ครม. ชุดใหม่ วันแถลงนโยบาย 20 ธันวาคม 2475
ครม.คณะที่ 3 นรม.ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2476 โดยพระราชกฤษฎีกา นรม.พ้นจากตำแหน่งวันที่ 21 มิถุนายน 2476 โดยรัฐประหารนำโดยพ.อ.พระยาพหลพลพยุเสนา วันแถลงนโยบาย 1 เมษายน 2476

ประวัติ ชื่อเดิมว่า "ก้อน หุตะสิงห์"เกิด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2427
ที่จังหวัดพระนคร
บุตรของนายฮวด กับ นางแก้ว หุตะสิงห์
สมรสกับคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิตย์ สามเสน)
ถึงอสัญกรรม ณ ที่นั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2491
รวมอายุได้ 64 ปีเศษ

การศึกษา  วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย
โรงเรียนกฏหมายกระทรวงยุติธรรม(เนติบัณฑิตสยาม)
The Middle Temple(เนติบัณฑิต )ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาดำรง1 รัฐบาลที่ 1 28 มิถุนายน 2475 - 9 ธันวาคม 2475
ตำแหน่ง         2 รัฐบาลที่ 2 10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
                                    3 รัฐบาลที่ 3 1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476

บทบาททางการเมือง 27-28 มิ.ย.2475 : ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎร ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน
9 ธ.ค. 2475 : ลาออก
10 ธ.ค. 2475 : พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง
1 เม.ย.2476 : แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
20 มิ.ย. 2476 : พันเอก พระยาพหลพลพยุเสนาได้เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาล พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ผลงานที่สำคัญ
พ.ศ. 2461 ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการในพระองค์
ที่มา : http://www.thaigov.go.th/th/prime-minister/item/63198-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
S'mindly © 2012 | Designed by Meingames and Bubble shooter